Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu NUANTE umístěného na webovém rozhraní www.nuante.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností:

NUANTE s.r.o., se Násedlovice 180, 696 36, Násedlovice
IČ: 09055002

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně (116945 C, Krajský soud v Brně)

adresa pro doručování: Násedlovice 180, 69636 ,Násedlovice kontaktní e-mail: info@nuante.cz

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PŘI POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NUANTE

Nuante si vyhrazuje právo průběžně měnit tyto Všeobecné podmínky použití a proto Vám doporučuje číst je pravidelně.

Osobní údaje

Všeobecné podmínky použití popisují, jakým způsobem společnost nakládá s Vašimi osobními údaji a k jakým účelům jsou použity. Pokud se stanete členkou nebo členem účtu NUANTE, budete požádáni o některé osobní údaje, včetně Vašeho jména, adresy, data narození a emailové adresy. NUANTE zajistí, že veškeré Vámi sdělené informace zveřejněné na internetových stránkách, budou používány bezpečně, bez ohrožení jejich neoprávněného užití a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Zadáním Vašich osobních údajů, jež jsou poskytnuty společnosti Nuante, udělujete výslovný souhlas s použitím Vašich osobních údajů k výše uvedeným účelům. Nuante používá tyto informace za účelem plnění svých závazků a zajišťuje pro Vás výhody a služby, ke kterým Vás členství v Nuante  opravňuje.

Uchovávání informací

Veškeré osobní údaje jsou uchovávány u společnosti Nuante do Vaší deregistrace z Nuante. Nuante používá množství bezpečnostních opatření, aby chránila Vaše osobní údaje před neoprávněným užitím.

NUANTE neodpovídá za správnost informací, které jí budou poskytnuty.

Máte právo kdykoli si tyto informace od společnosti NUANTE vyžádat zpět a na Vaši žádost budou tyto informace trvale odstraněny.

Poskytnutí informací třetím stranám

Nuante používá Vaše osobní informace k administrativním účelům  NUANTE a to pokud provádí obecné analýzy trhu, jako je například chování jednotlivých subjektů při nákupu.

Nuante  neposkytne Vaše osobní údaje, včetně Vaší emailové adresy, žádné třetí straně a zároveň neposkytne přístup k těmto informacím poskytnutým společnosti  Nuante žádné jiné společnosti.

NUANTE byl schopen poskytnout nejlepší možné služby a vhodný sortiment výrobků. Pokud se stanete členkou nebo členem NUANTE, dáváte tím výslovný souhlas k výše uvedenému poskytování anonymních informací a zároveň souhlasíte se zasíláním newsletteru společnosti NUANTE. Přesto, NUANTE  poskytuje anonymní informace, jako jsou výsledky analýz trhu, a to pouze autorizovaným prodejcům značky NUANTE.

Newsletter

Newsletter bude zaslán na emailovou adresu poskytnutou společnosti při registraci.Každý jedinec je odpovědný za akutalizaci osobních údajů, včetně e-mailové adresy.

Pokud si dále nepřejete dostávat newsletter, můžete se kdykoliv odhlásit z jeho odebírání použitím odkazu v samotném newsletteru.

Nepřejete si být dále členem Klubu NUANTE?

Pokud si nepřejete být dále členem Klubu Nuante, jednoduše navštivte sekci “My Page” (Moje stránka) na webových stránkách Nuante a smažte své členství.

NUANTE si vyhrazuje právo ukončit Vaše členství v Klubu NUANTE, pokud tyto Všeobecné podmínky použití nebudou z Vaší strany dodržovány.

NUANTE si vyhrazuje právo na tiskové chyby, změny cen a nedostupnost zboží. 

Komentáře

Některé ze stránek NUANTE Vám umožňují zveřejňovat komentáře a jiné příspěvky, jako například fotografie. Společnost očekává od všech uživatelů webových stránek NUANTE, že budou ve svých příspěvcích používat přiměřený jazyk.

Je Vám dovoleno vkládat komentáře a / nebo jiné příspěvky v anglickém jazyce. Komentáře a jiné příspěvky v jiných jazycích budou smazány našimi moderátory.

NUNATE si vyhrazuje právo mazat komentáře a jiné příspěvky.

Copyright

Veškerý obsah na webových stránkách NUANTE , včetně, ale i mimo článků, fotografií, pohyblivých obrázků a grafiky, patří a je spravován firmou NUANTE s.r.o. sídlící na adrese: Násedlovice 180,696 36,Násedlovice

Jste zodpovědní za vytváření digitální a / nebo fyzické kopie obsahu pouze pro Vaše osobní použití. Jakákoli jiná produkce digitálních nebo fyzických kopií obsahu webových stránek NUANTE není povolena.

Jste zodpovědní za publikování komentářů a/nebo jiných příspěvků. V případě, že společnost NUANTE obdrží reklamace vztahující se k obsahu komentáře nebo jiného příspěvku zveřejněného na webových stránkách, takovéto reklamace budou uplatňovány na konkrétní osobě, jež takovýto komentář a/nebo příspěvěk publikovala..

Komentáře a/nebo jiné příspěvky nesmějí obsahovat komerční zprávy.

NUANTE má neomezené právo používat komentáře a/nebo jiné příspěvky zveřejněné uživatelem všemi způsoby a na všech současně dostupných a budoucích mediálních platformách, včetně, ale nejen pro účely marketingu produktů značky NUANTE.

Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb a daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením účtenky podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu elektronickou formou (podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb jsme povinni vystavit vám účtenku; zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin).

Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

 Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy

Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, rozumí se den převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu.

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

K vrácenému zboží je potřeba přiložit:

  • kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
  • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy;
    číslo účtu, na který vám máme vrátit peníze;
  • kontaktní adresu, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě vrácení či výměny hradí náklady za dopravu kupující.

Peníze vám vrátíme na účet, ze kterého jste objednávku platili nebo který uvedete ve vyjádření o odstoupení od smlouvy.

Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží pokud šperk upravil jiný zlatník, je zničený, opotřebovaný nebo jinak znehodnocený.

Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se webových stránek NUANTE, Vašeho členství v Klubu NUANTE a / nebo Vašich osobních informacích, prosím, kontaktujte nás zde.